Voting box
© Colonel

Press release


en | cy

Defending democratic rights in Catalonia

Press release from EFA MEP Jill Evans


Plaid Cymru MEP Jill Evans has co-signed a question to the European Commission condemning the actions of the Spanish government in trying to prevent Catalonia's forthcoming independence referendum.

It follows reports that Spain's prosecutor general has threatened 712 democratically elected mayors in Catalonia with legal action if they support holding the referendum.

The Catalan Parliament has passed a law to call a referendum on independence from Spain to be held on 1 October this year.

Jill Evans will be part of the official observation mission overseeing the referendum.

Jill Evans MEP said:

"Threatening elected officials with arrest for upholding a democratic decision to hold a referendum is outrageous.

"The Spanish government seems determined to disrupt a democratic referendum through intimidation.

"The government has obligations as an EU member to respect democratic decisions and the fundamental rights of all EU citizens.

"We are asking the European Commission to urgently address these issues, in particular the threats issued against elected mayors."

Amddiffyn hawliau democrataidd yng Nghatalwnia

Datganiad i'r Wasg gan ASE EFA Jill Evans


Mae ASE Plaid Cymru Jill Evans wedi cyd-lofnodi cwestiwn i'r Comisiwn Ewropeaidd yn condemnio ymddygiad llywodraeth Sbaen wrth iddo geisio atal refferendwm annibyniaeth i Gatalwnia.

Daw hyn yn dilyn adroddiadau fod erlynydd cyffredinol Sbaen wedi bygwth 712 o Feiri yng Nghatalwnia a etholwyd yn ddemocrataidd gydag achosion llys os byddant yn cefnogi cynnal y refferendwm.

Mae Senedd Catalwnia wedi pasio deddf i alw refferendwm ar annibyniaeth o Sbaen i'w gynnal ar 1 Hydref eleni.

Bydd Jill Evans ASE yn rhan o'r ddirprwyaeth swyddogol fydd yn arsylwi'r refferendwm.

Dywed Jill Evans ASE:

"Mae bygwth swyddogion etholedig gyda chael eu harestio am amddiffyn penderfyniad democrataidd i gynnal refferendwm yn warthus.

"Ymddengys fod llywodraeth Sbaen yn benderfynnol o amharu ar refferendwm democrataidd trwy fygythiad.

"Mae gan y llywodraeth ymrwymiadau fel aelod o'r UE i barchu penderfyniadau democrataidd a hawliau sylfaenol dinasyddion yr UE.

"Rydym yn gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd ystyried y materion hyn ar frys, yn enwedig y bygythiadau yn erbyn swyddogion etholedig."